نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )

نرم افزار ارتباط با مشتریان با هدف پاسخگویی برای صنعت پخش و فروش مویرگی در وهله اول و پاسخگویی به نیازهای کاربران واحد های فروش و بازاریابی در سازمانهای مختلف تهیه و به بازار ارائه گردید .
در ذیل به معرفی برخی از اهم امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان می پردازیم :
1. امکان مدیریت کامل و جامع اطلاعات مشتریان
2. مدیریت ارتباطات و تماس با مشتری
3. مدیریت پیگیری فعالیتها
4. مدیریت محصولات
5. مدیریت اطلاعات بازاریابی
6. مدیریت فروش
7. مدیریت خدمات پس از فروش
8. تلفن گویا و صدای مشتری
9. مدیریت دادههای تکراری
10. میز کاری )کارتابل(
11. مدیریت کاربران