نرم افزار تجمیع اطلاعات آنلاین شرکتهای با ساختار هلدینگ

با توجه به شکل گیری ساختار سازمانی شرکتهای هلدینگ در گذر زمان و گپ ایجاد شده در تاسیس بین شرکتهای زیر مجموعه ، استقرار و راه اندازی ساختار یکپارچه کدینگ اطلاعات و همچنین استفاده از دیتابیس استاندارد در سطح تمامی شرکتهای زیر مجموعه برای شرکتهای هلدینگ صرف هزینه و زمان زیادی را در برخواهد داشت.همچنین با توجه به اینکه نظارت بر شرکتهای زیر مجموعه، تجمیع اطلاعات مالی و اداری و تخصصی و دقت در عملکرد مدیران سطوح مختلف زیر مجموعه ها از جمله وظایف یک هلدینگ می باشد ،همواره مدیران ارشد در شرکتهای هلدینگ در اخذ گزارشگیری تجمیعی با معضلات و مشکلات زیر روبرو می گردند:
1- عدم وجود روش استاندارد جمع آوری اطلاعات از شرکتهای زیر مجموعه
2- عدم هماهنگی در ساختار اطلاعات مالی بین شرکتهای زیر مجموعه (کدینگ متفاوت)
3- تاخیر در ارسال گزارشات و اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه
4- یکسان نبودن فرمت اطلاعات شرکتهای زیرمجموعه به دلیل فعالیت در حوزه های متفاوت
5- عدم کنترل دقیق و به روز
6- حجم بالای اطلاعات و...

شرکت های نرم افزاری، در راستای حل این معضلات در تجمیع اطلاعات شرکتهای هلدینگ با چالش ها ومسائل زیر روبرو هستند:
1-حجم بالای اطلاعات یکپارچه شده
2-انتقال اطلاعات به بستر یکپارچه با سطح امنیتی مطابق با استانداردهای جهانی
3-نگهداری اطلاعات تجمیع شده در دیتابیس استاندارد و برقراربودن آنلاین بین دیتابیس ها
4-عدم یکسان بودن ساختار کدینگ در شرکتهای زیرمجموعه
5-استفاده از برندهای متفاوت نرم افزاری درشرکتهای زیرمجموعه(دیتابیس های مجزا)

شرکت ویرا ایده نیکان، نظر به سابقه طولانی خود در امر تولید نرم افزارهای تجمیعی و تلفیقی، در سازمانها و موسسات مختلف، با هدف پياده سازي راهكار تجميع اطلاعات از منابع اطلاعاتي موجود در شركتها با رويكرد به حداقل رساني نقش كاربران در فرآيند تجميع و اصلاح اطلاعات و افزايش صحت اطلاعات تجمیع شده، راهکار ویژه ای را جهت یاری رساندن به اینگونه سازمانها پیشنهاد می نماید که در دو دسته بندی زیر قرار میگیرد:
1-تجمیع اطلاعات بر اساس کدینگ یکسان در سطح ریز اسناد حسابداری
2-تجمیع اطلاعات براساسکدینگ مختلف و تبدیل آن به کدینگ استاندارد در سطح ریز اسناد حسابداری

مزیت های رقابتی راهکار تجمیع اطلاعات:

• کنترل دقیق و درلحظه منابع مالی توسط مدیران ارشد هلدینگ
• استانداردسازی فرایند تجمیع.
• ارائه یک بانک اطلاعاتی جامع در هر مقطع زمانی.
• افزایش کارایی سیستم‌های مالی شرکت‌های تابعه.
• بالا بردن ضریب دقت و امنیت اطلاعات و جلوگیری از اشتباهات
• صرف زمان اندک برای تجمیع اطلاعات
• تهیه تمامی گزارشات مالی با فرمت های مختلف در کمترین زمان ممکن.
• جلوگیری از صرف هزینه های گزاف جهت یکسان سازی سیستم ها در شرکتهای زیرمجموعه