آموزش

مشتریان ما با پیوستن به ما، سرمایگذاری در خرید محصولات نرم افزاری خود را آغاز می نمایند بیشترین سود از سرمایگذاری خود را زمانی دریافت خواهند نمود که کاربرانی ماهر و آموزش دیده در اختیار داشته باشند. ما اعتقاد داریم که آموزش در سطوح مختلف آغاز بهره وری است. بالا رفتن سطح دانش و اطلاعات کاربران از راهکارهای پیاده سازی شده منجر به سرعت و کیفیت فرایند استقرار و راه اندازی میگردد.

محورهای آموزش در ویرا:

بر اساس برنامه زمانبندي توافق شده که براي کل پروژه و براي هر سيستم تنظيم مي گردد، تيم پروژه اقدام به آموزش کاربران مي کند. آموزش در سه سطح صورت میگیرد:
1- آموزش کاربری

2- آموزش عملیاتی

3- آموزش ادمین

4- آموزش های تخصصی